ମା ବୁଆ ଚଲତା ଭଗବାନ୍ – ଦିଲେଶ୍ ମେହେର

Views: 30
0 0
Read Time:1 Minute, 47 Second

 

କେତେ କହେସୁ ମୋର୍ ମୋର୍ ବୋଲି

ନାଇଁ ସେ ତୋର୍ କିଛି

ମାଁ ବୁଆ ତୋର ଚଲତା ଭଗବାନ୍

ଇଟା ଆଏତୋର୍ ସବୁକିଛି।

ମିଛ୍ ମାୟା ଦୁନିଆଁ ନୁ ଭାଏ୍

ନୁହେଁ ସେ କିହେ କାହାର୍

ଦୁଖ୍ ସମିଆଁରେ କିହେ ନାଇଁ ପାସେ

ମାଁ ବୁଆ ତୋର୍ କରବେ ଆହା ।

ଇ ସଂସାରେ ହଜଲା ଧନ୍

ମେହେନତ୍ କଲେ ଫିରିଆଏସି

ମାଁ ବୁଆ ତୋର ଅସଲ୍ ଧନ ସମ୍ଭାଲି ରଖିଥା

ହଜିଗଲେ କେଭେଁ ନାଇଁ ମିଲ୍ ସି।

ମାଁ ବୁଆ ମୋର୍ ଚଲତା ଭଗବାନ୍

ନାଇଁ ଜାନିଥାଇ କିଛି 

ମନ୍ଦିରେ ଜାଇ ମୁଡ୍ ପିଟୁଥିଲି ମୁଇଁ

ଘରେ ଚଲତା ଭଗବାନ୍ ଥାଇ।

ମାଁ ବୁଆ ଠାନୁ ବଡ଼ନାଇନ୍

 ଇ କଳିଯୁଗେ କେହି

କାଏଁ କର୍ ବ ମାଁ ଅକ୍ଷର୍

ମହତ୍ ରଖ୍ ଲେ ନାଇଁ କେହିଁ।

ଦିଲେଶ୍ ମେହେର

ବିଜେପୁର ବରଗଡ଼

Share this :
Next Post

କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର - ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ

 (କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) କହଇ ମନ ଆରେ         ମୋ ବୋଲ କର କଳା ଧନ ରେ ମନ         ନ ବଳୁ ତୋର। ଖଟି ଖାଇଲେ ହେବୁ       ଜଗତ ଜି ତା ଖର ବଚନ ବାବୁ        ସଭିଙ୍କୁ ପିତା । ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା        କର୍ମ କୁ ତୋର […]

Subscribe US Now