ଯା ପାଦେ ନୁଆଁଏ ଶିର – ଉସ୍ମିତା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର

Views: 38
0 0
Read Time:1 Minute, 19 Second

ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ପଣତର ଛାଇ ତଳେଆସରାଦେଇଛ ମୋତେ
ରୁଧିର
ନିଗାଡି ପ୍ରାଣରେ ମୋହର ଅମୃତ ଭରିଛ ଯେତେ।।
ମୋପାଇଁ ଭୋଗିଛ ଅନେକ ଯାତନା ପିନିଜେ ପଛେ ଜହର
ମୋପାଇଁ ଦେଖିଛ ଅନେକ ସପ ନ
ଦିବା ନିଶି ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହର।।
ତୁମ ପ୍ରତିଦାନେ ଦେବା ପାଇଁମର ଋଣ ତା ଯିବଇ ବଳି।
କମିଯିବପରା ଅନ୍ତରୁ ଦରଦେ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଲେଢାଳି।।।
ସୁଝି ପରିବିନି ବୋଉର ମମତା ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନେ ମୋର
ଜାପାଇଁ ଏପ୍ରାଣ ରହିଛି ମରତେ ତାପଡ଼େ ନୁଆଁ ଏ ଶିର।।

ଉସ୍ମିତା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର

Share this :
Next Post

The false arrogance - Dr.Suresh Chandra Sarangi

  God has created the poor and the rich Do you hate the poor women Who is carrying The heavy basket on her head. walking on the way from her hut to the market. Do you hate her with her torn clothes,dirty ? Or do you feel a sense of […]

Subscribe US Now