ମାତୃଭାଷା – ନିବାଶ ନାୟକ

Views: 36
0 0
Read Time:2 Minute, 39 Second

 ମୋ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମୋ ମାତୃମାଟି ଭାରତ ମାଟି କେତେଯେ ମଧୁର ଲାଗେ…(୦) ।

ମୋ ସାହିତ୍ୟ ର କଳା ମାଧ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟତା କେତେ ସମ୍ମାନ ରଖେ, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସହ କେତେକବି ସତେ ମାନରଖୀ ଭାଷା ଗଲେ….(୧) ।

ଏଈ ମୋର ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ରେ ଯେ ସତେ, ବାର ମାସେ ତେର ପରବ ଯେ ହୁଏ, ଆଉ ଧାନ ବିଲ ରେ ସୁନା ର ଫସଲ ପବନ ବି ମନ ଛୁଏଁ….(୨) ।

ମୋନ ଲୋଭେ ମାତୃଭାଷା ରେ ମୋହରି କେତେ ନୁଆଁ କେତେ ଯାତ,ଆଉ ଆରିସା ପିଠା ପଣା ସହ ପୁନେଇଁ ପର୍ବ ର ମିତ….(୩) ।

ଆଉ ମାତୃଭାଷା ମୋହରି ଯେ ଅଟେ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେହି ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ହୁଏ ନିତିଶିକ୍ଷା ହୁଏ ଯାତ….(୪) ।

ଆଉ ମୋର ଏଈ  ମାତୃଭାଷା ରେ ଯେ  ସତେ ମୋର ବାସି ପଖାଳ ବି ଲାଗେ ବଢିଆ , ଗର୍ବ ରେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ସବୁଠି ମୋ ମାତୃଭାଷା ମୋର ଓଡ଼ିଆ….(୫) ।।

     ନିବାଶ ନାୟକ

     ଗ୍ରାମ :- ଗିରାସିଙ୍ଗା

      ଜିଲ୍ଲା :- ବୈ।ଦ୍ଧ

    ପୋଷ୍ଟ :- ବଲାସିଙ୍ଗା

Share this :
Next Post

ମା ବୁଆ ଚଲତା ଭଗବାନ୍ - ଦିଲେଶ୍ ମେହେର

  କେତେ କହେସୁ ମୋର୍ ମୋର୍ ବୋଲି ନାଇଁ ସେ ତୋର୍ କିଛି ମାଁ ବୁଆ ତୋର ଚଲତା ଭଗବାନ୍ ଇଟା ଆଏତୋର୍ ସବୁକିଛି। ମିଛ୍ ମାୟା ଦୁନିଆଁ ନୁ ଭାଏ୍ ନୁହେଁ ସେ କିହେ କାହାର୍ ଦୁଖ୍ ସମିଆଁରେ କିହେ ନାଇଁ ପାସେ ମାଁ ବୁଆ ତୋର୍ କରବେ ଆହା । ଇ ସଂସାରେ ହଜଲା ଧନ୍ ମେହେନତ୍ କଲେ ଫିରିଆଏସି ମାଁ ବୁଆ ତୋର ଅସଲ୍ ଧନ […]

Subscribe US Now