ମୁଁ,ତୁମେ ଓ ସେ..ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

Views: 36
1 0
Read Time:2 Minute, 2 Second

-ମୁଁ-
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି
ଆସିବି ସଞ୍ଜରେ
ତୁମେ ଆଉ ସେ ବି ଅବଶ୍ଯ ଆସିବେ
ଉଡି଼ବାକୁ ହେବ ପାହାଡ ସେପଟେ
ଯେଉଁଠି ସଭିଏଁ ଥିବେ
ଅଥଚ କେହି ବି ନୁହେଁ
କେବଳ ତୁମେ ଆଉ ସେ
ମୁଁ ମିଶି ଏକାକାର ହେବା
କାମନା ଓ ବାସନା ଦୋଳିରେ।

-ତୁମେ-
ତୁମେ ଆସୁନାହଁ ବୋଲି
ମଉଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲିଣି
ଝଡି଼ ପଡି଼ଲାଣି ହୃଦୟର କାମନା
ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଭାବୁଛି
ଇଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ
ଯେଣୁ ବ୍ଯାକୁଳିତ
କିଛି ପାଇ ଦେବାର ଭାବନା।

-ସେ-
ସେ ବି ତ କଥା ଦେଇଥିଲା
ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ ନା
ମୋଟେ ମନେ ନାହିଁ ଯମା
କହିଥିଲେ ତ
ଖାଲି
କହିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ କାମ
ହେଲେ ସମ୍ପାଦନ ନୁହେଁ
କାମ ପଛେ ଅଧୁରା ହୋଇ ପଡି଼ରହୁ
ତାଙ୍କର ଯାଏ ଆସେ କେତେ?
***
ଶିକ୍ଷକ ଟାଙ୍ଗରତଳି ମଣତା ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର

Share this :
Next Post

ନୂଆଖାଇ..ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

ଆସିଅଛି ଏଇ ମରତେ ନୂଆଖାଇ ପରବ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଆସ ହୋଇ ଗରବ।୧ ସମଲେଇ ମାଆ ଆମକୁ ଦେବେ ଆଶୀଷ ଢାଳି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଦେଇ ଅହଂକୁ ବଳି।୨ ସଭିଙ୍କର ସୁଖ କାମନା ହେଉ ଭାବନା ଆମ ଧରମ ସହିତ ସର୍ବଦା କରି ନିତି କରମ।୩ ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେବା ସାନ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଦିବା।୪ ସକଳ କାମନା ହେଉ ଏ […]

Subscribe US Now