ଜଣାଣ – ପିତାମ୍ବର ମାଝୀ

Views: 26
1 0
Read Time:2 Minute, 0 Second

 

କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ମତେ
ହେ କଳା ଠାକୁର
ଶୁଣୁ ନାହଁ ଡ଼ାକ ମୋର
ହେଲକି ପଥର
ମତେ ଦୁଃଖେ ରଖି…
କି ଲାଭ ପାଉଛ କହ
ପ୍ରଭୁ ଚକାଆଖି l

ଆୟୁସ ମୋହର ଆଜି
ସରି ଆସୁଅଛି
ଆଖିର ଲୁହକୁ ଥରେ
ଦେବ ପ୍ରଭୁ ପୋଛି
ପାଶେ ମୋର ଆସି….
ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥରୁଟେ ଦେଲେ
ହେବି ମୁହିଁ ଖୁସୀ l

କେଉଁ ଜନମରେ କେବେ
କରିଥିଲି ପାପ
ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଗଲା
ମତେ ଅଭିଶାପ
ମହାପାପୀ ହେଇ….
ପାପ କି କଟିବ ମୋର
ତୁମ ନାମ ଗାଇ l

ଭରଷା କରିଥିଲି ମୁଁ
ତୁମକୁ ଠାକୁରେ
ଜୀବନ ମୋ ଜଳୁଅଛି
ଯାତନା ଜୁଇରେ
ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରି…..
ନିଜେ ସୁଖେ ରହି ମତେ
ଦୁଃଖ ଦେଲ ହରି l

ଶେଷ ବେଳେ ଶୁଣ ଥରେ
ଗୁହାରୀ ମୋହର
ତୁମ ପାଦେ ସ୍ଥାନ ଦେବ
ଜଗତ ଠାକୁର
ଆହେ ବନମାଳୀ….
ଆପଣେଇ ନେବ ମତେ
ଏତିକି ମୋ ଅଳି l

 

ପିତାମ୍ବର ମାଝୀ

Share this :
Next Post

ତୁମରି ଇଛାରେ - ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

ଜଗତର ନାଥ ଅନାଥର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଜଗତର ସାଇଁ ତୁମେ ମହାବାହୁ ଗଢିଛ ପ୍ରଭୁହେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ତ ତହିଁ। ତୁମ ପରା ସାହା ତୁମେ ହିଁ ଭରସା ତୁମେ ଅଗତିର ଗତି ଧନ ଜନ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛି ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି। ଦିନୁ ଦିନ ମନ ହେଉଛି ଉଛନ୍ନ ତୁମ ପଦରଜ ପାଇଁ ସୁଦିନ ଆସିବ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁମ ଦରଶନେ ଜୀବନ ମୋ […]

Subscribe US Now