ନ୍ୟାୟାଧୀଶ – ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାନ୍ତି

Views: 17
0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

ପୂଜନୀରେ
ଗଠିତ ସମାଜ କରେ କେତେ ପ୍ରହେଳିକା
ନୂତନ ତା ପାଇଁ ଗଢେ କେତେ ଭାବ
ମନେ କରୁଥାଇ ଚିନ୍ତା ,
ସମାଜ ଅବଧି ତଥା ବହୁ କିର୍ତ୍ତୀ
ସଦା କରୁଥାଏ ବାଖ୍ୟା
ସରଳତା ଭରେ ସୀମା ରେଖା ଗଢେ
ମନେ କରୁଥାଏ ଚିନ୍ତା ,
ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହଁଇ ସହଜ
ନୁହେଁ ସଳଖର ବାଟ
ହସ ଖୁଶି ସାଥେ ରାଗ ଅଭିମାନ
ସଭିଏଁ କରନ୍ତି ଜନ ,
ଅନେକ କାରଣେ ମଣିଷ ଜୀବନେ
ଗଢେ କେତେ ପ୍ରହେଳିକା
କର୍ମ ବଳେ ନର ସଦା କରେ ଖେଳ
ବିଧାତା କରନ୍ତି ବିଚାର
ନ୍ୟାୟାର ଦେବତା ବିଧାତା ର ସ୍ରଷ୍ଟା
ଇଶ୍ୱର କରନ୍ତି ଖେଳ ,
ପିଲାଙ୍କ ଅଝଟ ନ୍ୟାୟ ପିତୃ ମାତ
ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ଆକଟ ,
ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ସୁମଧୁର ବାକ୍ୟ
କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଉଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ
ନ୍ୟାୟଧୀଶ ରୂପେ କରନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ପୂଜିତ ,
ଗୁରୁଜନ ସଦା କରନ୍ତି ବିଚାର
ସର୍ବ ହିତ ସାଧ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ,
ଇଶ୍ୱର କରନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ବିଚାର
ନ୍ୟାୟକ ନ୍ୟାୟିକ ରୂପେ
ଗୀତାରେ ରହିଛି ଲିଖିତ .,

ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାନ୍ତି
ବାଙ୍କୀ ଶିମିଳିପୁର

Share this :
Next Post

ଶୁଆଇ ଦିଅନା ପବିତ୍ର ଆଶାକୁ - ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ

ଶୁଆଇ ଦିଅନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆଶାକୁ ହୃଦୟର ଆଇନାକୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ ନିଜ ପବିତ୍ର ଆଶା ସବୁ ମନର ଝରକାକୁ ଥରେ ଖୋଲି ଦେଖ ଶୁଣିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେମର ମୁର୍ଛନାକୁ ଆଖି ପଲକକୁ ଥରେ ଟେକି ଦେଖ ବୁଝିପାରିବ ନିଜ ଆଖିର ନୀରବତାକୁ ପବିତ୍ର ଆଶାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ ନିଜ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାକୁ ଅସ୍ତାଚଳ ରବିକୁ ଚାହିଁ ଦେଖ ତା’ର ପ୍ରେମର ଶୀତଳକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ […]

Subscribe US Now