ଦିଅ ମୋତେ ଟିକିଏ କଳ୍ପନା – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

Views: 28
0 0
Read Time:1 Minute, 50 Second

କିଛି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ
ତୁମଠାରୁ ମାଗି ମାଗି
ଦିଅ ମୋତେ ଟିକିଏ କଳ୍ପନା
ହେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମା।
ତୁମର ସେ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ
ମୁଁ ଗଢିବି ମୋ ମନର ତାଜ୍
ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି
ସେ ତାଜ୍ ରେ ଭରିଥିବ ସପ୍ତ ରଂଗ
ପୁଣି ଥିବ ପବନର ସନ୍ ସନ୍ ଶବ୍ଦ
ଝରଣାର ଝର୍ ଝର୍ ତାନ ଆଉ
ପକ୍ଷୀ ଙ୍କର ମଧୁର କାକଳୀ।
ମୋ ଦୁଃଖ ର ପାହାଡରେ
କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ଳାନ୍ତ ମୁହିଁ,
ବୋହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ,
ଅନ୍ଯ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ,
କେହିବି ତ ବୁଝେ ନାହିଁ
ତୁମ ଛଡା,
ମୋ ମନର ଶୂନ୍ଯ ତାର ଭାଷା
ମୋ ଲୁହର ମୂଲ୍ଯ କେହି,
ମାପେ ନାହିଁ ଏ ସମାଜେ
ତୁମ ବିନା ମୁଁ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଲା।

ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ଯାଳୟ, ଗଜପତି।

Share this :
Next Post

ଜୀବନ ଗୀତି - ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜୀବନ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଗଠିତ ଶରୀର ଏ ଅତର ବୋଳା ବ୍ଯସନ ଭୂଷଣ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର, ମୋର ନୁହେଁ । ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ପୁଅଝିଅ ଏ ସୁନ୍ଦର ଘରବାଡି ଏ ମନ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ଲୋଭିଲା ଦାମୀ ଗାଡି କେହିବି ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ଏ ଜିଇଁବାଟା ମୋର ନୁହେଁ ମରିବା ବି ନୁହେଁ। ଆସିଛି ଲଂଗଳା ହୋଇ ଯିବି ଶୂନ୍ଯ […]

Subscribe US Now