ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ! – ସୌଭାଗ୍ୟ ବାରିକ

Views: 19
0 0
Read Time:2 Minute, 14 Second

ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ!

ଆଗରେ ଆଗରେ ହାତ ମିଳାନ୍ତି ସେ
ପଛପଟେ ଖୋଳି ଗାତ l
ଆଗରେ କହି ସେ ନିଜର ନିଜର
ପଛେ ଦିଏ ବିଶେ ଭାତ ll
(ଭାତ କମ ବିଶ ଅଧିକ)

ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଅଛି ଯିଏ
ସୁଖ ବେଳେ ଆଗେ ଠିଆ l
ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେବେ ଆଗରେ ଆସଇ
ଭାଇ ଭୁଲି ଯାଏ କିଆଁ ll

ଭଗିନୀ ବୋଲି ତୁ ଯାକୁ ଭାବୁଚୁ
ତୋହର ମଥାର ମଣି l
ବେଳତ ଆସିଲେ ଚୁପ ହୋଇଯିବ
ସବୁ କଥା ଜାଣିଜାଣି ll

ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଶେଯେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ l
ବେଳେବେଳେ ପୁଣି ସେହି ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ
କେତେ ପଡେ ବଳିଦାନ ll

ବାପାମାଆ ପରା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା
ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ l
ସବୁ ବିପଦରେ ସାଥେ ସଦା ଥାନ୍ତି
କରିଲେ ବି ଯେତେ ପାପ ll

ସବୁଜାଣି ଶୁଣି ଚୁପ ହୋଇଅଛ
ବସିଅଛ ହୋଇ ଭାଣ୍ଡ l
ତୁମ ନୀରବତା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ
ନିର୍ଦୋଷକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ll

ସୌଭାଗ୍ୟ ବାରିକ
କଟକ
୭୫୦୪୦୩୦୮୨୨

Share this :
Next Post

ମୃତ୍ଯୁ - ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

ତୁମେ ସତ୍ଯ ବୋଲି ତ ଆସିଯାଅ ଅଚାନକ ଦିନେ ମିଛ ଦୁନିଆର ଖେଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମିଛି ମିଛିକା ସମ୍ପର୍କର ଡୋ଼ର ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ମୋ’ର ମୋ’ର ବୋଲି ଏଠି ସାଉତିଥିବା ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ। ସତରେ ! ଏ ମାନବ ତୁମ ସହ ତାଳ ଦେଇଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବଳିୟାର ହୋଇ ଭୁଗର୍ଭରୁ ଧନରତ୍ନ,ଆକାଶରେ ଉଡେ଼ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡେ଼ କେତେକେତେ ଧନରତ୍ନ ଏମିତି ଭାବରେ ଟାଣିଆଣି ଆଉ ସଗର୍ବରେ ସାଇତିଥାଏ […]

Subscribe US Now