ପାଗଳ ଭଁଅର – ପବିତ୍ର ବେହେରା

Views: 88
0 0
Read Time:1 Minute, 34 Second

ସିମାହୀନ ସାଗର ର
ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଭଁଅର
ଇଛା ହୁଏ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ
ଅନେକ ନୂତନ ସହର।

କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ର ଅଗ୍ରଗତି ରେ ତୋ
କେବେ ଅର୍ଥ ର ଲାଳସାରେ
ଖୋଜି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଜୀବନର ସାର୍ଥକ।

ସାର୍ଥକ ହୀନ ଜୀବନ ମୋର
ଆଜି ହରାଇ ବସିଛି ତା’ର ସାର୍ମଥ୍ୟ ।

ସମୟ ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରେ
ଉଡି ବୁଲୁଛି ଆଜି ମୋ ମନ।

କେବେ ପ୍ରେମିକାର ସ୍ନେହ ରେ ତୋ
କେବେ ମାତା, ପିତାଙ୍କ ଆଶିର୍ବାଦ ରେ
ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଅଛି ମନ‌ ।

ଜାଣେ ନାହିଁ କେବେ
ଏ ପାଗଳ ଭଁଅର ମନ ମୋର
କେଉଁଠି ବସା ବାନ୍ଧିବ।

ପବିତ୍ର ବେହେରା
ବାହାଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ
୭୭୮୮୮୮୬୬୦୨

Share this :
Next Post

MY LAST BREATH ON YOUR ARMS! - Dr.prassna Kumar Dalai

I never thought I would be the one to hold my heart. But you come around and you knocked me off the ground from the start., You put your arms around me and I believe that it’s easier for you to let me go.. You put your arms around me,and […]

Subscribe US Now