ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ

Views: 17
0 0
Read Time:1 Minute, 15 Second

ବିଶ୍ବ ଚରାଚର ପାଇଁ
କରଇ ଯେ ଶ୍ରମ
ଢାଳି ଦିଏ ଲହୁ
ଝରାଏ ଯେ ଘର୍ମ।
ନିଜେ ଭୋକ ସହି
ଦିଏ ଯିଏ ଅନ୍ନ
ତା ପରି କେ ନାହିଁ
ଶ୍ରମିକ ସେ ଧନ୍ଯ।
କ୍ଷେତେ ଖଟି ସିଏ
ଯୋଗାଏ ଆହାର
ତା ପରି କେ ବନ୍ଧୁ
ଅଛି କି କାହାର।
ଘର ରାସ୍ତା ପୋଲ
କେତେ ଯେ ଗଢଇ
ତା ପରିବାରକୁ
ରାସ୍ତାରେ ଗଡାଇ।
ଦେଶ ପ୍ରଗତିରେ
ସତତ ତତ୍ପର
ସ୍ବଳ୍ପ ପଇସାରେ
ଚଳାଏ ତା ଘର।
ଜୀବନରେ ତାର
ନାହିଁ ବଡ ପଣ
ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ନର
ରୂପୀ ନାରାୟଣ।

ଡ. ପ୍ରୟମ୍ବଦା ସାମଲ

Share this :
Next Post

ଦର୍ପଣ ଓ ଜ୍ଞାନ - ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଲୁଚେଇବି ସବୁ ସତ୍ଯ ଅଥଚ ଦର୍ପଣ ସତ୍ଯତା ସହିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ତଥ୍ଯ। ବହୁ ଡରୁଥିଲି ଯେବେ ଥିଲି ମୂର୍ଖ ସାମନା ହେବାକୁ ମୋତେ ଶିଖିତ ହେବାରୁ ଜ୍ଞାନ ହୃଦେ ହେଲା ଭୀତ ଆଜି ନୁହେଁ ସତେ। ସତ୍ଯତା ଦର୍ପଣ ଜ୍ଞାନ ହୃଦେ ଯେବେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଦିନୁ ଆଜି ମୁଁ ସଂସାରେ ଉଡୁଛି ଆନନ୍ଦେ ଅଚିନ୍ତା ହୋଇଲା ମନୁ। ସତରେ ଏ […]

Subscribe US Now