ବାବା ଶନିଶ୍ଚର – ଜନ୍ମଜୟ ନାୟକ

Views: 38
0 0
Read Time:2 Minute, 25 Second

 

ବାବା ଶନିଶ୍ଚର ମହିମା ଅପାର,
ତାଙ୍କ ସୁଦୟାବଳେ ଚାଲେ ସଂସାର।
ତାଙ୍କର ଯଦି ପଡ଼ିବ କୋପଦୃଷ୍ଟି,
ବିନାଶ ପାଇବ ନିଶ୍ଚେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି।୧।

ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାରଟି ଶନିବାର,
ପୂଜିଲେ ଭକତି ଭରେ ମିଳେ ବର ।
ପାଞ୍ଚ ମେଳା କଲେ ପ୍ରୀତ ଶନିଶ୍ଚର ,
ତାଙ୍କ ନାମେ ମନୁ ଭୟ ହୁଏ ଦୂର। ୨।

ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ ସୂତ ରବି ନନ୍ଦନ,
ମହାକୋପ ତାଙ୍କର ଏକଥା ଜାଣ।
ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ,
ରାହୁକେତୁ ସାଙ୍ଗେ ମିତ୍ର ସେହି ଜାଣ ।୩।

ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ତାଙ୍କ କୃପାବଳେ ,
ଭଜ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ।
ମାଟି ଦୀପେ ଲୁହା ରଖି ଜଳାଇବ ,
କଳାରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିବ ।୪।

ତାଙ୍କ କରୁଣା ଝରୁ ଜଗତ ସାରା ,
ତାଙ୍କ ନାମରେ ବାଜିଉଠୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ।
ସଭିଙ୍କ ଦୁଃଖଶୋକ କରିଣ ଦୂର ,
ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରା କର ଶନିଶ୍ଚର ।୫।

ଜନ୍ମଜୟ ନାୟକ
ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ
ଚିଲିକା ନୋଡାଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ
ପୁରୀ

Share this :
Next Post

Mirror of dreams! - Dr.Prassna Kumar Dalai

MIRROR OF DREAMS! You may be a only face I can’t forget. A trace of pleasure or regret. You are my hidden treasure. Or the price I have to pay. You may be the beauty of evening sky. That I had remember till the day I die. You may be […]

Subscribe US Now